სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0175, საქართველო, თბილისი,

კოსტავას 77

ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11

ელ ფოსტა: arch@gtu.ge


დეკანის მოადგილე

თამარ ჭანტურია
მისამართი: ოთახი 408, I სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7303)