სტუ

დეკანის მოადგილე სასწავლო დარგში

ასოც. პროფესორი თამარ ჭანტურია
მისამართი: ოთახი 408ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: t.chanturia@gtu.ge

დეკანის მოადგილე მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

პროფესორი გია ნაცვლიშვილი
მისამართი: ოთახი 312ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: g.natsvlishvili@gtu.ge

არქივარიუსი

ლალი ხუციშვილი

ბიბლიოთეკარი

ნინო შუკაკიძე

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი

რუსუდან სვანიძე
მისამართი: ოთახი 410ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: rusudan.svanidze@gtu.ge

სპეციალისტები

უფროსი სპეციალისტი ირინა დავითაშვილი
davitashvili.i@gtu.ge

უმცროსი სპეციალისტი ელისაბედ სვანიძე

უმცროსი სპეციალისტი თეონა კორკოტაშვილი

მენეჯერი

ნინო გობეჯიშვილი
მისამართი: ოთახი 404ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: n.gobejishvili@gtu.ge

სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტი ლევან სინჯიაშვილი
მისამართი: ოთახი 402ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: l.sinjiashvili@gtu.ge