სტუ

დეკანი

პროფესორი ნინო იმნაძე
მისამართი: ოთახი 412ც, I სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: n.imnadze@gtu.ge