სტუ

13. თეა კასრაძე

25/07/2023

2015 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების ბაკალავრიატის საფეხური და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2017 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში უმაღლესი აკადემიური განათლების მაგისტრატურის საფეხური და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.


სიახლეებში დაბრუნება