სტუ

14. ლევან გოროზია

25/07/2023

2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2014 წლიდან არის სტუს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ამჟამად ეწევა საადვოკატო საქმიანობას


სიახლეებში დაბრუნება