სტუ

16. ნიკა ასვანუა

25/07/2023

2006-2010 წწ. სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე, 2010-2012 წწ. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.


სიახლეებში დაბრუნება