სტუ

17. გიორგი სვიანაძე

25/07/2023

2010 წელს დაამთავრა სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, 2012 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, 2014 წლიდან დღემდე სწავლოს სტუ-ს საჯარო მმართველობის დოქტროანტურაზე. ამჟამად მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ.


სიახლეებში დაბრუნება