სტუ

18. თინა ხუციშვილი

25/07/2023

2017 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. 2017 წლიდან არის სტუ-ს  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, საჯარო სამართლის  მიმართულებით. ამჟამად მუშაობს სსიპ -იუსტიციის სახლში.


სიახლეებში დაბრუნება