სტუ

საისტორიო ვერტიკალები

ჟურნალის დასახელება:    საისტორიო ვერტიკალები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 1. ჟურნალის დასახელება: საისტორიო ვერტიკალები
 2. დაარსების თარიღი: 2002 წელი
 3. რედაქტორი:  იგორ კვესელავა

                                                     svertikali@yahoo.com

                                                    ტელ: 599 246474

 1. პასუხისმგებელი მდივანი: ეპიფანე გვენეტაძე

                                                          ტელ: 599 245641

 1. სარედაქციო კოლეგია: ი. გაბისონია, გ. აბესაძე, ნ. ბახსოლიანი, ჯ. გაბელია, ჯ. გახოკიძე, ა. კიკნაძე, თ. კიკნაძე, კ. კოპალიანი, ჰ. კუპრაშვილი, ს. მიდელაშვილი, ვ. მოდებაძე, ა. სონღულაშვილი, ა. ფუტკარაძე, ვ. შუბითიძე, მ. ყიფიანი, ა. ხევცურიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, ე. ჯაფარიძე.

საზღვარგარეთის ბიურო:  რუდიმერ ანდრესენი (გერმანია), ჰიროტაკი მაედა (იაპონია), ჯუნჯი იტო (იაპონია), ფრანსუაზა ტომი (საფრანგეთი), ბადრი გოგია (საფრანგეთი), სტივენ ჯონსი (აშშ), დილავერ ჰალიტე (თურქეთი).

 1. ISSN - კოდი:  1512-4959
 2. გამოცემის პერიოდულობა:  წელიწადში 4 ნომერი
 3. 2018 წლიდან გამოცემულია: 20 ნომერი
 4. ჟურნალის ანოტაცია: ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები არის სამეცნიერო ხასიათის, სადაც იბეჭდება ისტორიის, პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების, კონლიქტოლოგიისა და საერთაშორისო სამართლის მიმართულების სამეცნიერო სტატიები. ნაშრომები იბეჭდება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 5. ჟურნალის ელექტრონული მისამართი: www.saistoriovertikalebi.ge
 6. 11. გავრცელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ავტორები, ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის  თანამშრომლები.