სტუ

თემიდა

  1. ჟურნალის დასახელება: თემიდა
  2. დაარსების თარიღი: 2002 წელი
  3. რედაქტორი: ირაკლი გაბისონია

                                 Law@gtu.ge             

                                 ტელ: 599 55 12 12                                

  1. პასუხისმგებელი მდივანი: ჯემალ გაბელია

                                                          ტელ: 577 52 77 29

  1. სარედაქციო კოლეგია:

სარედაქციო კოლეგია:

ინსტიტუტის პროფესორი;

სამართლის სენატის თავმჯდომარის მოადგილე;

  1. ISSN - კოდი: 1512-1305
  2. გამოცემის პერიოდულობა:  წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ
  3. 2018 წლიდან გამოცემულია: 11 ნომერი
  4. ჟურნალის ანოტაცია: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს 2002 წლიდან. ჟურნალში წარმოდგენილია სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკის სექციები. ჟურნალში წარმოდგენილია პროფესორების, პრაქტიკოსი მეცნიერების და დოქტორანტების სტატიები.                                      
  5. გავრცელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ავტორები, ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლები.