სტუ

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურის საფუძვლების, თეორიის და სახვითი ხელოვნების აკადემიური დეპარტამენტი


დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პროფესორი მარინა მაისურაძე

მისამართი: სტუ-ის I სასწავლო კორპუსი

ტელეფონი:  2 77 11 11

ელ ფოსტა: m.maisuradze@gtu.ge

 

არქიტექტურის საფუძვლების, თეორიის და სახვითი ხელოვნების დეპარტამრნტში გაერთიანებულია შემდეგი აკადემიური მიმართულებები:

დეპარტამენტი ასევე ემსახურება საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: „მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები“. პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ლია ლურსმანაშვილი