სტუ

მისამართი:  სტუ I სასწავლო კორპუსი; კოსტავას 68; V სართული

 

 

სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ. შესვენება 13:00-14:00 სთ.
შაბათი 10:00-14:00 სთ

 

დეკანის ოფისი:

 

მისამართი: № 539 ოთახი, V  სართული,  სტუ I კორპუსი;
სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (72 56)       
ელ. ფოსტა : info-tsme@gtu.ge 

 

მენეჯერის ოფისი

 

მისამართი: № 551 ოთახი, V  სართული,  სტუ I კორპუსი; სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.

ესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (72 59)
ელ. ფოსტა : g.goletiani@gtu.ge

 

სტუდენტური სერვისები

 

მისამართი: №562  ოთახი, V  სართული,  სტუ I კორპუსი;

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (72 56)
 ელ. ფოსტა : g.kurasbediani@gtu.ge

 

დეკანის მოადგილე სწავლების მიმართულებით:

 

მისამართი:   № 541ოთახი ; V  სართული:  სტუ I  კორპუსი;

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72 60)
ელ. ფოსტა: g.abramishvili@gtu.ge

 

დეკანის მოადგილე მეცნიერებისა  და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით:

 

მისამართი:   № 573 ოთახი ; V  სართული:  სტუ I  კორპუსი;

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.

შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72 63)
ელ. ფოსტა: ugrekhelidzeirine05@gtu.ge

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:

 

მისამართი:   № 569 ოთახი ; V  სართული:  სტუ I  კორპუსი;

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.

შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72 51)
ელ. ფოსტა: n.natbiladze@gtu.ge

 

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილება:

 

 

 

მისამართი:   № 539 ოთახი ; V  სართული:  სტუ I  კორპუსი;

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ტელ:(+995 32) 2 77 11 11 (72 55)
ელ. ფოსტა: shubitidzetamar05@gtu.ge