სტუ

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

დეკანის მოადგილე სწავლების მიმართულებით

პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 541
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (68-90)
g.abramishvili@gtu.ge

დეკანის მოადგილე მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორი ირინე უგრეხელიძე
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 553
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72-58)
ugrekhelidzeirine05@gtu.ge

მენეჯერი

პროფესორი  გივი გოლეთიანი
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 551
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72-58)
g.goletiani@gtu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი

თამარ შუბითიძე
მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 539
(+995 32) 2 77 11 11 (72 55)
shubitidzetamar05@gtu.ge

სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი

გიორგი ქურასბედიანი
მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 562
(+995 557) 53 28 11
g.kurasbediani@gtu.ge