სტუ

დეკანის მოადგილე სწავლების მიმართულებით

პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 541
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72-60)
g.abramishvili@gtu.ge

დეკანის მოადგილე მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორი ირინე უგრეხელიძე
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 553
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72-63)
ugrekhelidzeirine05@gtu.ge