სტუ

Alumni

2023 წლის 19 ივნისს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დღეს დაარსდა კურსდამთავრებულთა კლუბი (Alumni), რომლის მიზანია:

კურსდამთავრებულთა კლუბის წევრები ასრულებდნენ იმს ფაკულტეტის ელჩების მისიას, რაც ხელს შეუწყობს ფაკულტეტის ღირებულებების და მიღწევების მხარდაჭერას.

კურსდამთავრებულებმა შეინარჩუნონ კავშირი ალმა მატერთან და გახდენენ ყოფილი სტუდენტების უფრო დიდი საზოგადოების ნაწილი, მონაწილეობა მიიღონ კურსდამთავრებულთა აქტივობებში, სტუდენტების ინტელექტუალურ შემეცნებით თვალსაწიერის განვითარებისთვის ჩატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებებში. აქტიურად იყვნენ ჩართული იმს -ს ტრადიციების, რეიტინგისა და წარმატებების მდგრადობაში, სადაც, თავიანთი პირადი და პროფესიული გამოცდილების მეშვეობით წვლილს შეიტანენ ქვეყნის და საზოგადოების განვითარებაში.