სტუ

სტუდენტური სერვისები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრი


კონტაქტი

0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 / 7030

სტუდენტური სერვისების ცენტრის ფაკულტეტის წარმომადგენელი
დემეტრაშვილი ალექსანდრე
593 250 345
demetrashvilialeqsandre08@gtu.ge

სტუდენტური სერვისების ცენტრის უფროსი 
ლევან ფიფია, მობ.: 555 799 900
pipia@gtu.ge