სტუ

ფაკულტეტის სიმბოლიკა

2022 წელს, განხორციელებული რებრენდინგის შედეგად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის - ლოგო და გერბი შეიცვალა. ლოგოდ უნივერსიტეტის დასახელების აბრევეატურა „სტუ“ შეირჩა

ფაკულტეტებისათვის განისაზღვრა განმანსხვავებელი სიმბოლო: აბრევიატურის ელემენტი "ტ", რადგან დასახელებაში მთავარი განმასხვავებელი სიტყვა „ტექნიკური“ უნივერსიტეტის არსს გამოხატავს და სწორედ მასშია გადმოცემული თითოეული ფაკულტეტის შინაარსი და მახასიათებლები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემის ფაკულტეტის სიმბოლოს ინსპირაცია ციფრული სამყაროს აღქმის ამოსავალი წერტილი - პიქსელი გახდა, ხოლო ფერი - ლურჯი შეირჩა.