სტუ

ფაკულტეტის დეკანი

დეკანი

პროფესორი თალიკო ჟვანია
მისამართი: ოთახი 304ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7800)
ელ ფოსტა: talizhvania@gtu.ge