სტუ

რეფერირებადი ჟურნალები

ციფრული არქივი

სამართლის და მართვის ჟურნალები

წამყვანი ჟურნალები დისციპლინაში 

ელექტრონული კატალოგი

11000-ზე მეტი პუბლიკაცია და მილიონზე მეტი ჩანაწერისაგამომცემლო სახლი

მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი

წვდომა სრულ ტექსტებზე 1990 წლიდან დღემდე

ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალები