სტუ

მისამართი: სასწავლო კორპუსი I კოსტავას ქ. N68, სართული V

სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00სთ.

შესვენება: 13:00-14:00

დეკანის ოფისი:

მისამართი: ოთახი N536,  სართული V, სასწავლო კორპუსი I

სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00 სთ.

შესვენება: 13:00-14:00

შიდა ნომერი:  ბაკალავრიატი 577 714 779

                           მაგისტრატურა/დოქტორანტურა  577 528 687

ელ-ფოსტა: samsheneblo@gtu.ge

მენეჯერის ოფისი

მისამართი:  ოთახი N605, სართული VI, სასწავლო კორპუსი I

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00 სთ.

შესვენება: 13:00-14:00 სთ.

შიდა ნომერი:  577 401 166

ელ- ფოსტა: samsheneblomanager@gtu.ge

სტუდენტური სერვისები:

მისამართი: ოთახიN 534,  სართული V, სასწავლო კორპუსი I

სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ.

შესვენება: 13:00-14:00 სთ.

შიდა ნომერი: 579 406 055