სტუ

საპატიო პროფესორები


ლეხ დენისი ბელოსტოკი (პოლონეთი) ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი

ეგიაზარ ვარდანიანი ერევნის მშენებლობის და არქიტექტურის ინსტიტუტის რექტორი