სტუ

დეკანი

პროფესორი ზურაბ გვიშიანი
მისამართი: ოთახი 537, I სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7200)
ელ.ფოსტა: z.gvishiani@gtu.ge