სტუ

დეკანის მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ციცქიშვილი
მისამართი: ოთახი 536, I სასწავლო კორპუსი
ელ.ფოსტა: z.tsitskishvili@gtu.ge

დეკანის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობებსა და მეცნიერებაში

პროფესორი გინა გურეშიძე
მისამართი: ოთახი 537, I სასწავლო კორპუსი
ელ.ფოსტა: g.gureshidze@gtu.ge

მენეჯერი ზაალ ცინაძე

მისამართი: ოთახი, I სასწავლო კორპუსი
საკონტაქტო ტელეფონები: 7201
ელ-ფოსტა: samsheneblomanager@gtu.ge / z.tsinadze@gtu.ge

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი

სოფო ცერცვაძე
ელ.ფოსტა: s.tsertsvadze@gtu.ge

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტები

მისამართი: ოთახი 536, I სასწავლო კორპუსი
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 10:00 - 18:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.
შაბათი 10:00–14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11

ლალი გასიტაშვილი
ელ.ფოსტა: l.gasitashvili@gtu.ge

ლელა ქრისტესიაშვილი
ელ.ფოსტა: l.qristesiashvili@gtu.ge

მანანა ნოზაძე
ელ.ფოსტა: nozadze.m@gtu.ge

ხათუნა ხატიური
ელ.ფოსტა: x.xatiuri@gtu.ge

ლელა სივსივაძე
ელ.ფოსტა: lelasivsivadze@gtu.ge

სამშენებლო ფაკულტეტის არქივარიუსი

თამარ არუნაშვილი
ელ.ფოსტა:  arunashvilitamar01@gtu.ge

სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარი

ნუნუ კობიძე
ელ.ფოსტა:  n.kobidze@gtu.ge

თამარ ბენაშვილი
ელ.ფოსტა:  t.benashvili@gtu.ge