სტუ

სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი“ მშენებლობა“ გამოდის 2006 წლიდან რეგულარულად წელიწადში 4-ჯერ.

არის რეფერირებადი, რეგისტრირებული

ISSN 1512-3936

ISSN 2960-9682(Online) ელექტრონულად

DOI: 10.36073/1512-3936

გაერთიანებულია DOI-ს პლატფორმაზე

2023 წლიდან გამოდის ინგლისურ ენაზე

ინდექსირებულია შემდეგ ბაზებში

  1. ESJIndexs.org;
  2. Google Scholar;
  3. Doi Foundation

ჟურნალის ნომრების ლინკი: