სტუ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი პროფესორი მარინა ჯავახიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავა 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 420
შიდა ტელ. ნომერი: ტელეფონი: 2 77 11 11 (7203)
ელ. ფოსტა: m.javakhishvili@gtu.ge

თინათინი დათიაშვილი

უფროსი სპეციალისტი; ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავა 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 420
ელ-ფოსტა: t.datiashvili@gtu.ge

მარიამი ყავრელიშვილი

უფროსი სპეციალისტი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავა 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 420
შიდა ნომერი: ტელეფონი: 2 77 11 11 (7211)
ელ-ფოსტა: s.kavrelishvili@gtu.ge

ნინო ციცხვაია

უმცროსი სპეციალისტი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავა 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 420
შიდა ნომერი: ტელეფონი: 2 77 11 11 (7210)
ელ-ფოსტა: n.tsitskhvaia@gtu.ge