სტუ
01

სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთა სწავლას სახელმწიფო აფინანსებს

საქართველოში მშენებლობა ერთ-ერთი უძველესი და განვითარებული დარგია, სახელმწიფო მას პრიორიტეტულად აღიარებს და სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთა სწავლას აფინანსებს.

02

კურსდამთავრებულის დიპლომი საერთაშორისო (ABET) აღიარებულია

სამშენებლო ფაკულტეტის სამივე საფეხურის პროგრამები აკრედიტირებულია და კურსდამთავრებულის დიპლომს აქვს საერთაშორისო (ABET) აღიარება;

03

გაცვლითი პროგრამები

სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისათვის შესაძლებელია საერთაშორისო გაცვლით სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა ევროპის მოწინავე უნივერსიტეტებში;

04

სტაჟირება და პრაქტიკა

სტუდენტის სტაჟირება და პრაქტიკა ხორციელდება ქვეყნის ცნობილ სამშენებლო კომპანიებსა და ფირმებში;

05

ევროპული დონის განათლება

სტუდენტები შეიძენენ ევროპული დონის განათლებას სამშენებლო დარგში;

06

თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ ლაბორატორიები

სამშენებლო ფაკულტეტზე მიმდინარეობს მაღალპროფესიული სამეცნიერო კვლევები, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ ლაბორატორიებში; ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური ლიტერატურით როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული და გვაქვს წვდომა მსოფლიოს სხვადასხვა ელექტრონულ რესურსზე.

07

ქვეყნის აღმშენებლობის წარმატება სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტების ხელშია

ყველაფერს, რასაც ჩვენს ქვეყანაში ვხედავთ, სამშენებლო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა მიერ განხორციელებული რეალობაა. ქვეყნის აღმშენებლობის წარმატება სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტების ხელშია;

08

დასაქმება

მშენებელი სჭირდება, როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარს, სამშენებლო სფეროში კვალიფიციური კადრების დასაქმება გარანტირებულია მაღალი ანაზღაურებით;

09

სასწავლო პროცესს პროფესიონალები წარმართავენ

ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო პროცესს მაღალი კვალიფიკაციის, დიდი გამოცდილების მქონე პროფესორ- მასწავლებლები უძღვებიან.

10

სტუდენტის შესაძლებლობა ქვეყნის მომავალზე აისახება

სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ თავისი საქმიანობით შექმნას ხარისხიანი და უსაფრთხო მომავალი თავისი ქვეყნისთვის;