სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი წარმოდგენილია შემდეგი ლაბორატორიებით: