სტუ

დეკანი

სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ედიშერ კვესიტაძე
მისამართი: XI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (5010)
ელ ფოსტა : kvesitadzeedisheri04@gtu.ge