სტუ

მაია კილაძე

დეკანის მოადგილე,
სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი,
ინჟნერიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
ელ.ფოსტა: m.kiladze@gtu.ge

თამარ საჩანელი

დეკანის მოადგილე მეცნიერების და საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში,
მევენახეობა-მეღვინეობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი,
სასურსათო ტექნოლოგიის აკადემიური დოქტორი.
ელ.ფოსტა: t.sachaneli@gtu.ge

მენეჯერი

გუნცაძე აკაკი
ოთახი: მისამართი: ოთახი 205, XI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (5013)
ელ ფოსტა: guntsadzeakaki@gtu.ge

მთვარისა თანანაშვილი

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი
ელ.ფოსტა:  m.tananashvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5012
ოთახი: 11-206

გოროზია ნინო

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: n.gorozia@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

გოძიაშვილი მაია

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: maia.godziashvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

ხიდირბეგიშვილი ეკატერინე

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: e.khidirbegishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

აბრამიშვილი ლელა

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: l.abramishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

გოგალაძე მარიამ

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: mariko.gogaladze@mail.ru
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

ლაჭყეპიანი თენგიზ

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: t.lachkepiani@gtu.ge
ოთახი: 11-421

ლომიშვილი მაია

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: m.lomishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5032
ოთახი: 11-406

მერკვილიშვილი ირმა

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: i.merkvilishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5032
ოთახი: 11-406

მჭედლიძე ნინო

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: n.mchedlidze@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5016
ოთახი: 11-209

შკუბულიანი მარიამ

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: m.shkubuliani@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5032
ოთახი: 11-406

უთნელიშვილი თამთა

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: t.utnelishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5023
ოთახი: 11-507

ძირკველიშვილი ნინო

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: n.dzirkvelishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5023
ოთახი: 11-507

ეკა ცქიტიშვილი

სწავლული მდივანი, პროფესორი
ელ-ფოსტა: e.tskitishvili@gtu.ge

რუსია ალექსანდრა

ბიბლიოთეკარი
ელ.ფოსტა: lali.rusia@gtu.ge
შიდა ნომერი: 5025
ოთახი: 11-501