სტუ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ლომიძე ნინო
ელ.ფოსტა: ni.lomidze@gtu.ge
ოთახი: მისამართი: ოთახი 207, XI სასწავლო კორპუსი
შიდა ტელ. ნომერი: 2 77 11 11 (5015)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გამყრელიძე ნინო
ელ.ფოსტა: nino.gamkrelidze@gtu.ge
ოთახი: მისამართი: ოთახი 207, XI სასწავლო კორპუსი
შიდა ტელ. ნომერი: 2 77 11 11 (5015)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კუპრავიშვილი მაია
ელ.ფოსტა: m.kupravishvili@gtu.ge
ოთახი: მისამართი: ოთახი 207, XI სასწავლო კორპუსი
შიდა ტელ. ნომერი: 2 77 11 11 (5015)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ხაჩიძე ლედი
ელ.ფოსტა: khachidze.ledi22@gtu.ge
ოთახი: მისამართი: ოთახი 207, XI სასწავლო კორპუსი
შიდა ტელ. ნომერი: 2 77 11 11 (5015)