სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაარსებულია 2010 წლის 16 დეკემბერს (ოქმი N7)

 

რედაქტორი და პასუხისმგებელი პირი

 

რედაქტორი: პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი, t.jagodnishvili@gtu.ge

პასუხისმგებელი პირი: ასმათ ფიფია (ტექნიკური რედაქტორი), a.pipia@gtu.ge

 

სარედაქციო კოლეგია (მიმდინარეობს ცვლილებები)

დავით გურგენიძე − აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი

ლია ქათამაძე _ პასუხისმგებელი მდივანი - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ლია მენთეშაშვილი _ პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი

ანზორ აბრალავა _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ირაკლი გაბისონია _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გიორგი გაგოშიძე _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი

მარინა ქურდაძე _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გელა ყიფიანი _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ელისაბედ ხახუტაშვილი _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ივანე ჯაგოდნიშვილი _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ვახტანგ მაღრაძე _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ლია მეტრეველი _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თამარ ბონდარენკო _ ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ეკა შაკიაშვილი _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მამუკა ბერიაშვილი - პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნიკო ჯავახიშვილი _ პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ მებუკე - პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ირჟი კლაპკა _ პროფესორი, კარლოსის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

ტომას შმიდტი _ პროფესორი, ბერნის უნივერსიტეტი (შვეიცარია)

სესილია ოდე _ პროფესორი, ამსტერდამის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია)


ISSN – 2346-8300

ჟურნალი გამოიცემა ყოველკვარტალურად

ჟურნალის ანოტაცია

ჟურნალი „განათლება“ განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატების _ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად გამომავალი “შრომების” კრებულის მემკვიდრეა.

“შრომების” კრებულის გამოცემა ხორციელდებოდა საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით. პირველი რედაქტორი იყო ამ აკადემიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი პროფესორი ნოე გელაშვილი. კრებული მრავალპროფილიანი იყო და  მოიცავდა მეცნიერების ყველა იმ დარგს, რომელიც საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში სასწავლო დისციპლინათა სახით ისწავლება.

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით, “შრომების” კრებულს 2000 წელს მიენიჭა პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის სტატუსი და ამ დროიდან იგი წელიწადში ორი ტომის პერიოდულობით გამოდიოდა.

2010 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო საგამომცემლო საბჭოს 16 დეკემბრის დადგენილებით (ოქმი N7) კრებულს შეეცვალა სახელი და სტატუსი. გახდა ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“.

ამჟამად კრებულის რედაქტორია განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი, ხოლო თანარედაქტორი ესპანელი პროფესორი რაფაელ გუსმან ტირადო.

კრებულის მიზანია განათლების მეცნიერებათა სფეროში მიმდინარე სამეცნიერო, სასწავლო-მეთოდური კვლევების უახლესი შედეგების გაცნობა და მეცნიერულ მიმოქცევაში ჩართვა.

 

ელექტრონული მისამართი:

DOI: https://doi.org/10.36073/2346-8300

ვებ-გვერდი: https://gtu.ge/Journals/newsletters/

 

გავრცელება:

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

National Library of Georgian Parliament

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი

Institute Techinform of Georgia Technical University

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ცენტრალური ბიბლიოთეკა

Central Library of Georgian Technical University

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნილოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ბიბლიოთეკა

Library of Engineering Economics, Media Technologies and Social Sciences faculty