სტუ

2021-2023 წლებში დაცული სადოქტორო ნაშრომები

წელი

სახელი

გვარი

სადოქტორო

ნაშრომის

დასახელება

პროგრამის დასახელება

 

 

 

1.        

2021

ქეთევან

აბესაძე

Ketevan Abesadze

ზოგადი განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა

Decentralization of the General Education System and Strategic Planning for      the Development of Educational Organizations

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

2.        

2021

თამარ რემიშვილი

Tamar Remishvili

სწავლის შედეგებზე მოქმედი სოციალური ფაქტორები საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში

Social factors affecting learning outcomes in the Higher Education System of Georgia  

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

3.        

2021

ირმა ჩარტია

Irma Chartia

საზოგადოებისა და სოციალური მუშაკის როლი ძალადობის პრევენციისათვის სკოლაში

The role of society and social workers in violence prevention at school

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

4.        

2021

დედიკა კალატოზი

Dedika Kalatozi

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) გავლენა რეპუტაციასა და ორგანიზაციულ კულტურაზე (საბანკო სექტორის მაგალითზე)

Influence of corporative social responsibility on reputation and organizational culture (based on bank sector)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

5.        

2021

მაია თოიძე

Maia Toidze

პერსონალის მოტივაციისა და ორგანიზაციული ერთგულების შესწავლა განთავსების ობიექტებში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)

Study of staff motivation and organizational commitment in accommodation facilities (on the example of Autonomous Republic of Asjara)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

6.        

2021

მარიამ პაპიაშვილი

Mariam Papiashvili

მენტალური გამძლეობისა და ფსიქოსოციალური ფაქტორების კვლევა ქართველ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებში

Research of mental stability and psycho social factors in Georgian sportsmen and Coaches

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

7.        

2021

თამარა ტარტარაშვილი

Tamara Tartarashvili

ეთნიკური აზერბაიჯანელები საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში (სოციალური ასპექტები)

Ethnic Azerbaijanis in the European integration process of Georgia

 

(social aspects)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

8.        

2021

გიორგი წიკლაური

Giorgi Tsiklauri

მე-კონცეფცია და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა (საქართველოში მცხოვრებ 18-25 წლამდე პირთა მაგალითზე)

Concept of self and psychological well-being and find connections between them based on the youth aged from 18 to 35 residing in Georgia

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

9.        

2021

ლევან ფალავანდიშვილი

Levan Palavandishvili

იოანე ზოსიმეს „ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი“ საღვთისმეტყველო და სოციალური პლასტები

Theological and social plasts in Ioane Zosime’s “Praising and Glory of Georgian Language”

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

10.    

2021

არკადი ანთია

Arkadi Antia

ლიდერის ფორმირების მეთოდები სამხედრო და სამოქალაქო საქმეში

Method of leadership formation in military and civil life

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

11.    

2021

ეკატერინე გვერდწითელი-გოგსაძე

Ekaterine Gverdtsiteli - Gogsadze

კონსესუსის ფსიქო-სოციალური ასპექტები და მისი მიღწევის გზები

Psycho-Social Aspects of Consensus and Ways to Achieve It

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

12.    

2021

მაგდა ფერაძე

Magda Peradze

პიროვნების აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრობლემა და გეშტალტთერაპია

Person’s Gambling Addiction and Gestalt Therapy

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

13.    

2021

ამრიტა ჯანაშია

Amrita Janashia

მედიაწიგნიერების სოციალური ზემოქმედების ძირითადი ასპექტები

Main aspects of social impact of media literacy

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

14.    

2021

ლევან ლევერაშვილი

Levan Leverashvili

სოციალური ურთიერთობები და პროფესიული განვითარების მენეჯმენტი ორგანიზაციაში

Management of social relations and professional development in organizations

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

15.    

2021

ლელა ბაქრაძე

Lela Bakradze

სოციალური სტერეოტიპები ძალადობის შესახებ და მათი დაძლევის გზები

Social stereotypes about violence and the ways to overcome them

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

16.    

2021

ინგა ქონიაშვილი

Inga Koniashvili

წერითი კომუნიკაციის კოგნიტიური პარამეტრები „შუშანიკის წამების“ ინგლისურენოვან თარგმანებში

“The Martyrdom of The Blessed Queen Shushanik” by Iakob Tsurtaveli and its English versions.

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

17.    

2021

თამთა ჯინჯოლავა

Tamta jinjolava

გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური საკითხების გაშუქება ქართულ ტელემედიაში

"Coverage of environmental and ecological issues in Georgian TV media"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

18.    

2021

რატი ერისთავი

Rati Eriostavi

მულტიმედია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ (2005-2015 წლები)

Multimedia about the Nagorno-Karabakh conflict (2005-2015)"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

19.    

2021

დიანა ლიპარტელიანი

Diana Liparteliani

ბლოგი, როგორც ინფორმაციული საზოგადოების პროდუქტი

"Blog as a product of the information society"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

20.    

2021

ქეთინო შენგელია

Ketino Shengelia

მედიის როლი ომის შემდგომი (1992-1993წწ) თაობის თვითგამორკვევაში

"The role of the media in the self-determination of the post-war (1992-1993) generation"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

21.    

2021

ნანა ჯანაშია

სოციალური მედიის ენა და სტილი, როგორც პუბლიცისტური სტილის სახეობა

"Social media style as a type of journalistic style"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

22.    

2021

თამარ ტაბატაძე

Tamar Tabatadze

სოციალური მედიის ენადა სტილი, როგორც პუბლიცისტური სტილის სახეობა

"Social media style as a type of journalistic style"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

23.    

2021

ანა არჩვაძე

Ana Archvadze

ჟურნალისტური გამოძიების თავისებურებანი „კვირის რეპორტაჟში“

"Journalistic research features in "weekly report"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

24.    

2021

ცირა ჟორჟოლიანი

Tsira Jorjoliani

პოლიტიკური პიარი და მედიამანიპულაციები

Political PR and media manipulations

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

25.    

2021

დიანა ჭანკოტაძე

Diana Chankotadze

ჟურნალისტური განათლების ტენდენციები და გამოწვევები: საქართველოსა და საფრანგეთის შედარებითი ანალიზი

"Journalism Education Trends and Challenges: Comparative Analysis of Georgia and France"

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

26.    

2021

თებრონე ნადირაძე

Tebrone Nadiradze

დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსების სოცილური ყოფა და მატერიალური კულტურა, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით

Social existence and material culture of Davit Gareji monastic complexes, according to archaeological and ethnographic data

არქეოლოგია

Archeology

27.    

2021

ირაკლი შიხიაშვილი

Irakli Shikhiashvili

მსოფლიო სავაჭრო-სატრანზიტო გზები - აბრეშუმის გზა და საქართველო

World Trade and Transit Routes - Silk Road and Georgia

არქეოლოგია

Archeology

28.    

2021

თინათინ წერეთელი

Tinatin Tsereteli

სპილენძ-ბრინჯაოს წარმოების ისტორიულ-ტექნოლოგიური განვითარების ასპექტები საქართველოში (ძვ.წ.III-I ათასწლეული)

Aspects of historical and technological development of copper-bronze production in Georgia (III-I millennium BC)

არქეოლოგია

Archeology

29.    

2021

ნანა რეზესიძე

Nana Rezesidze

დმანისის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები შუა საუკუნეებში (არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით)

Trade and economic relations of Dmanisi in the Middle Ages (according to archaeological data)

არქეოლოგია

Archeology

30.    

2021

გიორგი ჩუბინიშვილი

Giorgi Chubinishvili

კოლხური მხატვრული კულტურა (ძვ.წ. I ათასწლეული)

Artistic culture of Colchis (1st millennium BC)

არქეოლოგია

Archeology

31.    

2021

ნარი ჩხაბერიძე

Nari Chkhaberidze

საეკლესიო სიმბოლიკის განვითარების ასპექტები საქართველოში

The Aspects of Church Symbolism Development in Georgia

თეოლოგია

Theology

32.    

2022

ეკა კორძაძე

Eka Kordzadze

მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამა და ქართული სოციუმი

Methadone substitution therapy program and Georgian society

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

33.    

2022

სოფიო მამესწარაშვილი

Sopio Mamastserashvili

არასრულწლოვანთა დანაშაულებრივი ქცევის მაპროვოცირებელი ფაქტორები

Provocative factors of juvenile delinquent behavior

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

34.    

2022

ლია სანიკიძე

Lia Sanikidze

მენეჯერთა სოციალურ-ფსიქოლოგიური უნარ-ჩვევების განვითარება ინტერაქციული სწავლების მეთოდიკით

Development of social-psychological skills of managers with the method of interactive teaching

 

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

35.    

2022

თამარ სილაგავა

Tamar Silagava

მოზარდთა დევიანტური ქცევის გამომწვევი პიროვნული და სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორები

Personal and Socio-Psychological factors casing deviant behavior in adolescents

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

36.    

2022

ია ჟორდანია

Ia Jordania

საზოგადოებრივი აზრი და მისი როლი პროფესიის არჩევაში

public opinion and its role in choosing the profession

 

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

37.    

2022

მირანდა ბორცვაძე

Miranda Bortsvadze

სამოქალაქო აქტივიზმი და სოციალური მოძრაობები

Civil activism and social movements in modern Georgia

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

38.    

2022

გიორგი მუსხელიშვილი

Giorgi Muskhelishvili

სოციალიზაციის ევოლუცია თანამედროვე ქართულ საარჩევნო სისტემაში

Evolution of socialization in modern election system in Georgia

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

39.    

2022

როინ ვარშანიძე

Roin Varshanidze

რელიგიურ-ეთნიკური ურთიერთობების ფსიქო-სოციალური ფაქტორები მუჰაჯირ ქართველებში

Psycho-social factors of ethnic-religious relations in Muhajir Georgians

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

40.    

2022

მამუკა მერკვილაძე

Mamuka Merkviladze

ევროკავშირი საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში (სოციალურ პოლიტიკური ანალიზი)

EU in International relations system (social political analysis)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

41.    

2022

სულხან ინაიშვილი

Sulkhan Inaishvili

საქართველოს სოციალურ კეთილდღეობაზე ჩინეთის ინფრასტრუქტურული პროექტების ზეგავლენის ძირითადი პრიორიტეტები

Priorities of Chinese Infrastructure Projects and  their Impacts on Social Well-Being of

Georgia.

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

42.    

2022

სანდრო ცოცხალაშვილი

Sandro Tsotskhalashvili

ჩინეთ-საქართველოს პოლიტიკურ-სოციალური ურთიერთობების ევოლუციის ფაქტორები (უახლესი პერიოდის სისტემური ანალიზი)

Evolution factors of Sino-Georgian political and social relations(Systematic analysis of

recent period)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

43.    

2022

ირაკლი გოგია

Irakli gogia

სოციალური თეატრი - გენეზისი და პერსპექტივები

Social theatre, genesis and perspectives

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

44.    

2022

მარინე ბერძენაძე

Marine Berdzenadze

მობინგი და მისი თავისებურებები საქართველოს შრომით ორგანიზაციებში

Mobbing and it’s peculiarities in labor organizations of Georgia

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

45.    

2022

თინათინ ჭარხალაშვილი

Tinatin Charkhalashvili

ემოციური ინტელექტის განმსაზღვრელი სოციალური ფაქტორები მოზარდებთან

Social factors determining Emotional Intelligence in Adolestence

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

46.    

2022

ეკა ნინოშვილი

Eka Ninoshvili

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეებისადმი თანატოლების დამოკიდებულებებზე მოქმედი ფაქტორები

Factors affecting the attitudes of peers towards pupils with special educational needs

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

47.    

2022

ნოდარ აბესაძე

Nodar Abesadze

მართლმადიდებელი ეკლესია - თანამედროვე ქართული ეროვნულ-პოლიტიკური იდენტობის ფორმირების აქტორი

The Orthodox Church - actor in the formation of the modern Georgian national-political identity

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

48.    

2022

ლალი კაპანაძე

Lali Kapanadze

დევიაციის ფსიქო-სოციალური ფაქტორები და მისი რეგულირების ფსიქოთერაპიული მეთოდები (ზოგიერთი დევიაციის მაგალითზე)

Psycho-social factors of deviation and psychotherapeutic methods of its regulation

(for an example of some deviations)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

49.    

2022

მაია გელაშვილი

Maia Gelashvili

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სოციალური ინტეგრაციის ფაქტორები (ქალაქ თბილისის საშუალო განათლების სისტემის მაგალითზე)

Factors of Social Integration of Ethnic Minorities (On The Example) of Secondary Education in Tbilisi)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

50.    

2022

ფრიდონ გონაშვილი

Pridon Gonashvili

ახალგაზრდების (18-30 წ.) როლი ქვეყნის თავდაცვითუნარიანობის გაძლიერებაში და მისი სოციალური ასპექტები (საქართველოს მაგალითზე)

The role of young people (18-30 years) in strengthening the country's defense capability and its social aspects (on the example of Georgia)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

51.    

2022

კონსტანტინე ბარაბაძე

Konstantine Barabadze

ცენტრალური ბანკების მონეტარული პოლიტიკის კომუნიკაციის სოციალური ასპექტები

Social Aspects of Central Bank Monetary Policy Communication

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

52.    

2022

თეონა შარიქაძე

Teona Sharikadze

ინკლუზიური განათლების ორმხრივი სარგებლიანობის პრინციპი

The principle of mutual benefit of inclusive education

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

53.    

2022

თამარ კილასონია

Tamar kilasonia

თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდობის ფსიქო-სოციალური ღირებულებითი ორიენტაცია და საზოგადოება

Psycho-social value orientation of modern Georgian youth and the society

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

54.    

2022

ირინა ცერცვაძე

Irina Tsertsvadze

პიარის გავლენა თანამედროვე ქართულ კულტურაზე (ქართული თეატრებისა და მუზეუმების მაგალითზე)ვ

"The Impact of PR on Modern Georgian Culture" ( Using the example of Georgian theaters and museums)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

55.    

2022

სოფიო ფაჩულია

Sopio Pachulia

თანამედროვე საქართველოს გენდერული სტერეოტიპების მექანიზმები და ევოლუციის ფაქტორები (თეორიულ-მეთოდოლოგიური ანალიზი)

Formation mechanisms of gender stereotypes and evolution factors in modern

Georgia(Theoretical-methodological analysis).

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

56.    

2022

თამარ დავითულიანი

Tamar Davituliani

პიარტექნოლოგიები, როგორც პოლიტიკური მენეჯმენტის რესურსი (კავშირი საზოგადოებასთან - კონცეპტუალურ-სისტემური ანალიზი)

(Connection with society – conceptual-systemic analysis)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

57.    

2022

ანი კიკნაძე

Ani Kiknadze

გლობალიზაცია და საქართველოს ეროვნული უმცირესობების სოციალურ-კულტურული განვითარების თავისებურებანი (სომხების და აზერბაიჯანელების მაგალითზე)

Exploring the Impact of Globalization on Socio-Cultural Development among National Minorities in Georgia: A Case Study of Armenians and Azerbaijanis

 

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

58.    

2022

ია ალანია

Ia Alania

სამართლიანობა როგორც სოციალური კატეგორია: პრობლემები და გადაჭრის გზები

Justice as a social category: Problems and ways to solve them

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

59.    

2022

გრიგოლ ლილუაშვილი

Giorgi Liluashvili

რეგიონული ეკონომიკური უსაფრთხოება და ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის გაუმჯობესების გზები

Regional economic security and ways to improve cross-border cooperation

 

ეკონომიკა

Economics

60.    

2022

დავით ფერაძე

Davit Peradze

საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამოცანები

Competitiveness tasks of the transit corridor of Georgia

ეკონომიკა

Economics

61.    

2022

რუსუდან ფირცხალავა

Rusudan Pirtskhalava

მიწის ფონდის ტრანსფორმაციის საკითხები საქართველოში

Land fund transformation issues in Georgia

ეკონომიკა

Economics

62.    

2022

ლევან გოგოძე

Levan Gogodze

ნარჩენების რაციონალური გამოყენება-ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგია

Rational Use of Waste - Strategy for Sustainable Economic Development

ეკონომიკა

Economics

63.    

2022

თამარ ლომიძე

Tamar Lomidze

სახელმწიფოს როლი საწარმოო სექტორის ეკონომიკური ეფექტიანობის გაუმჯობესებაში (პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ მაგალითზე)

The role of the state in the economic production sector in improving efficiency (on the example of the "Produce in Georgia" program)

ეკონომიკა

Economics

64.    

2022

ნანა სულაძე

Nana Suladze

განათლების სისტემის როლი ეკონომიკის ინკლუზიური ფუნქციონირების ეფექტიანობის გზაზე

The role of the education system in increasing the effectiveness of the inclusive functioning of the economy"

ეკონომიკა

Economics

65.    

2022

ვერა ძველაია

Vera Dzvelaia

კრეატიული ადამიანის როლი თანამედროვე ეკონომიკის განვითრებაში

Creativity – The Basic Way For Overcoming The Economic Crisis Caused By the Covid-19 Pandemic

ეკონომიკა

Economics

66.    

2022

ირმა ჭანტურიძე

Irma Chanturidze

სახელმწიფო შესყიდვების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე

The impact of state procurement on the country's economic development

ეკონომიკა

Economics

67.    

2022

კახაბერ ჭუმბაშვილი

უძრავი ქონების ბაზრის (მიწის) მაკროეკონომიკური ანალიზი

Macroeconomic analysis of real estate (land) market

ეკონომიკა

Economics

68.    

2022

კობა აბლოთია

Koba Ablotia

ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ძირითადიო გზები საქართველოში

The main ways of implementing neo-Keynesian economic policy in Georgia

ეკონომიკა

Economics

69.    

2022

ეკატერინე გიგოლაშვილი

Ekaterine Gigolashvili

საწარმოს დაბალანსებული ზრდის ეკონომიკური ეფექტიანობა გლობალიზაციის პირობებში

Economic efficiency of balanced production growth

ეკონომიკა

Economics

70.    

2022

ქეთევან ხორავა

Ketevan Khorava

ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე

The influence of economic freedom in the development of the country

ეკონომიკა

Economics

71.    

2022

ცოტნე გორდეზიანი

Tsotne Gordeziani

მღალი ტექნოლოგიების ბაზრის განვითარების ეკონომიკური ასპექტები

Economic aspects of high technology market development

ეკონომიკა

Economics

72.    

2022

ტიტე აროშიძე

Tite Aroshidze

საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობა-ევროპულ ბაზარზე გასვლის სტრატეგია

Competitiveness of Georgia’s Agriculture – the strategy of entering the European Market

ეკონომიკა

Economics

73.    

2022

ნინო ბენდიანიშვილი

Nino Bendianishvili

ევროკავშირის ქვეყნების ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში

The Role of European Union Countries’ Investments in the Development of Georgian Economy

ეკონომიკა

Economics

74.    

2022

ნინო დანელია

Nino Danelia

იოსებ იმედაშვილი-პუბლიცისტი, რედაქტორ-გამომცემელი

Ioseb Imedashvili – Publicist, Editor-Publisher

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

75.    

2022

თეონა ყოჩიაშვილი

Teona Kochiashvili

საქართველო ინგლისურენოვან პრესაში (ქვეყნის იმიჯის ფორმირება ბრიტანული და ამერიკული პრესის მიხედვით)

Georgia in the English-language press ("Formation of the country's image according to the British and American press")

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

76.    

2022

ნინო ნატროშვილი

Nino Natroshvili

მულტიმედია ტექსტი კონვერგენტულ მედიაგარემოში

Multimedia Text in Convergent Media Environment

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

77.    

2022

თეონა არველაძე

Teona Arveladze

გაზეთი „დამოუკიდებელი საქართველო“ ქართული ჟურნალისტიკის სივრცეში (1926-1939 წწ.)

Newspaper “Independent Georgia” in the field of Georgian journalism (1926- 1939)

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

78.    

2022

ნინო ზარიძე

Nino Zaridze

ახალი ამბების გაშუქების ძირითადი ტენდენციები თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში („რუსთავი 2“, „იმედი“, „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, 2018-2019 წწ.

Main trends of news coverage in modern Georgian TV ("Rustavi 2", "Imedi", "Public Broadcaster"; 2018-2019)

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

79.    

2022

ლანა შენგელია

Lana Shengelia

1990-1991 წლების ეროვნული მოძრაობა „ახალგაზრდა კომუნისტის“ („ახალგაზრდა ივერიელის“) და „ლიტერატურული საქართველოს“ ფურცლებზე

1990-1991 national movement on the pages of ,,Yong Communist” (,,Akhalgazrda Iverieli”) and ,,Literary Georgia”

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

80.    

2022

თამრიკო მულაძე

Tamriko Muladze

დეტალის ფსიქოსოციალური ტექნიკა თანამედროვე ქართულ ბეჭდურ მედიაში

Psychosocial Technique of Detail in Modern Georgian Press

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

81.    

2022

თამარ ჭეჟია

Tamar Chejhia

თანამედროვე ქართული მედიის ეკონომიკური მოდელები მედია კონვერგენციის პირობებში

,,Economic of modern Georgian media Models under conditions of media convergence’’

მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

Mass Communication / Journalism

82.    

2022

გია ნადირაშვილი

Gia Nadirashvili

თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები (ახალი აღმოჩენების კვალდაკვალ

Archaeological monuments of Tbilisi (in the wake of new discoveries)

არქეოლოგია

Archeology

83.    

2022

მამუკა ცუხიშვილი

Mamuka Tsukhishvili

ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის საეკლესიო პოლიტიკა

Ecclesiastical policy of Mirian, the first Christian king of Kartli

თეოლოგია

Theology

84.    

2023

თამარ ბაგრატია

Tamar Bagratia

გარემოსდაცვითი სოციალური მოძრაობების შედარებითი ანალიზი (საქართველო, ლიეტუვა)

Comparative Analysis of Environmental Social Movements: Cases of Georgia and Lithuania

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

85.    

2023

ჟანეტა კილასონია

Janeta Kilasonia

ინკლუზიური და თანასწორი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში

The principle of mutual benefit of inclusive education               

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

86.    

2023

ნანა ცოტნიაშვილი

Nana Tsotniashvili

სწავლების დემოტივაცია მოსწავლეებში და მისი აღმოფხვრის გზები

,,Demotivation of teaching in students and ways to eliminate it,,

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

87.    

2023

ლია ანთაძე

Lia Antadze

მშობელთა ჩართულობა და სოციალ-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე

Parental involvement and the impact of socioeconomic factors on student academic achievement

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

88.    

2023

ირინა მელქაძე

Irina Melkadze

მოსწავლეთა მოტივაციის ფორმირების სტრატეგია და პრიორიტეტები

Strategy and priorities of students' motivation formation

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

89.    

2023

სოფიო ივანიძე

Sopio Ivanidze

ქართველ ემიგრანტთა ღირებულებითი სისტემის ფსიქო-სოციალური თავისებურებები (ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე)

„Georgian immigrant’s psycho-social characteristics of the value system (on the example of the United States of America)“

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

90.    

2023

დავით ქათამაძე

Davit Katamadze

სექსუალური განათლება მოზარდის ფსიქო-სოციალურ განვითარებაში

Sexual education in psycho-social development of adolescents

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

91.    

2023

ლაშა ზარგინავა

Lasha Zaginava

საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების ფსიქო-სოციალური შედეგები (1991-93, 2008 წლები)

Psycho-social consequences of armed con6icts in Georgia (1991-93, 2008)

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

92.    

2023

ლელა ტყეშელაშვილი

Lela Tkeshelashvili

მორალურ-ფსიქოლოგიური განვითარების განმაპირობებელი ფაქტორები მოზარდობისა და ადრეული ზრდასრულობის პერიოდში

Determining factors of moral and psychological development in adolescence and

early adulthood

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

93.    

2023

მარინა კაჭარავა

Marina Kacharava

ადიქტის პიროვნული მახასიათებლები და სოციალური განწყობები

Personal characteristics and social attitudes of adicts

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

94.    

2023

მარიამ ხაზარაძე

Mariam Khazaradze

აღიარება როგორც სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი

Recognition as the Principal of Social and Constitutional State

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

95.    

2023

ნანა ბეგაშვილი

Nana Begashvili

შიდა ქართლის დემოგრაფიული პრობლემები თანამედროვე

საქართველოში და მასზე მოქმედი ფაქტორები

Demographic problems of Shida Kartli in modern Georgia

and factors affecting it

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

96.    

2023

ზაზა გაბუნია

Zaza Gabunia

განსხვავებულ სამხედრო განათლების სისტემაში მოზადებული ოფიცრების პიროვნული და ქცევით-მოტივაციური სფეროს თავისებურებები

Peculiarities of the personal and behavioral-motivational field of officers trained in different military education systems

სოციალური მეცნიერებები

Social Sciences

97.    

2023

ბელა კუტიბაშვილი

Bela Kutibashvili

ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ალტერნატიული მოდელების შედარებითი ანალიზი

Alternative models of sustainable economic development Comparative analysis                                         

 

ეკონომიკა

Economics

 

98.    

2023

მერი ჯანჯღავა

Meri Janjgava

მეწარმეობის როლი საქართველოს ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში

The role of entrepreneurship in the sustainable development of the economy of Georgia

ეკონომიკა

Economics

99.    

2023

გიორგი შენგელია

Giorgi Shengelia

სახელმწიფო ბიუჯეტის ზემოქმედების მექანიზმები ეკონომიკურ განვითარებაზე

Mechanisms of State Budget Impact on Economic Development

ეკონომიკა

Economics

 

100.                        

2023

ნინო ჯარიაშვილი

Nino jariashvili

მწვანე ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

Perspectives of Green Economy Development in Georgia

ეკონომიკა

Economics

101.                        

2023

მარიამ ძებისაშვილი

Mariam Dzebisashvili

ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

The impact of economic freedom on economic growth

ეკონომიკა

Economics

102.                        

2023

თეონა მეხრიშვილი

Teona Mekhrishvili

უმაღლესი განათლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები

Socio-economic Problems of Higher Education

ეკონომიკა

Economics

103.                        

2023

შოთა გუჯაბიძე

Shota Gujabidze

ბუნებრივი გაზის რეგიონული ეკონომიკური ჰაბი საქართველოში

Natural gas regional economic hub in Georgia.

ეკონომიკა

Economics

104.                        

2023

ირმა ტაბატაძე

Irma Tabatadze

სასურსათო-სავაჭრო პოლიტიკის სრულყოფის გზები საქართველოში

Ways to Improve Food and Trade Policy in Georgia

ეკონომიკა

Economics

105.                        

2023

ნესტან გუგუშვილი

Nestan Gugushvili

შიდა ქართლის გვიანბრინჯაო ადრერკინის ხანის კულტურა

Late Bronze Early Iron Age culture of Shida Kartli

არქეოლოგია

Archeology

106.                        

2023

ლალი წიქარიშვილი

Lali Tsikarishvili

შუა საუკუნეების თბილისის სასიმაგრო სისტემა-ნარიყალას ციტადელი

Medieval fortification system of Tbilisi - Narikala citadel

არქეოლოგია

Archeology