სტუ

პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი

მისამართი: ოთახი813ა VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7550)
ელ ფოსტა: i.jagodnishvili@gtu.ge