სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

შაკიაშვილი ეკატერინე
მისამართი: ოთახი 805 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7552)
ელ ფოსტა: e.shakiashvili@gtu.ge

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნიკოლეიშვილი ანა
მისამართი: ოთახი 805 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7563)
ელ ფოსტა: ana.nikoleishvili@gtu.ge