სტუ

მისამართი:  სასწავლო კორპუსი, ქუჩის ნომერი, სართული  - კოსტავას 77ა, VIკორპ., მე-8 სართული

 

სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება 13:00-14:00 სთ.
შაბათი 10:00- 14:00 სთ

 

დეკანის ოფისი :

მისამართი: ოთახის ნომერი, სართული,  სასწავლო კორპუსი,  - კოსტავას 77ა, VIკორპ., მე-8 სართული, ოთახი 813

სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (შიდა ნომერი) - 7550
ელ. ფოსტა : lanalanatodua@gmail.com

 

 

მენეჯერის ოფისი  -

მისამართი: ოთახის ნომერი, სართული,  სასწავლო კორპუსი,  - კოსტავას 77ა, VIკორპ., მე-8 სართული, ოთახი 801ა


სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (შიდა ნომერი) – 7553; 7564
ელ. ფოსტა : i.mamaladze@gtu.ge

 

 

სტუდენტური სერვისები

მისამართი: ოთახის ნომერი, სართული,  სასწავლო კორპუსი,  - კოსტავას 77ა, VIკორპ., მე-8 სართული, ოთახი 809ა


სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება: 13:30-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11 (შიდა ნომერი)-7030
ელ. ფოსტა : Stu@gtu.ge