სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

პროფესორი: გუგული ყურაშვილი

მისამართი: ოთახი 705ა,   VI სასწავლო კორპუსი

ტელეფონი: 595 22 27 54


დეკანის თანაშემწე სამეცნიერო და საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

ასოც. პროფესორი: გიორგი სულაშვილი

მისამართი: ოთახი 705ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ტელეფონი: 555 37 74 84


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ასოც. პროფესორი: ნინო ჩიკვილაძე

მისამართი: ოთახი 709ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ტელეფონი: 593 30 07 65


მენეჯერი

ავთანდილ ადეიშვილი

მისამართი: ოთახი 708ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ტელეფონი: 599 60 88 68


სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი

მარგალიტა გოგია

მისამართი: ოთახი 703ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ტელეფონი: 599 70 50 46


ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ქსელის მართვის განყოფილების უფროსი

თეიმურაზ თათარიშვილი

მისამართი: ოთახი 703ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ტელეფონი: 599 90 82 79


 • ბაკალავრიატი

      ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი) - მარი ყორშია - 5 91 62 20 10 

            ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი) - ნათია ყაველაშვილი - 5 55 01 09 31

            საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები; საჯარო მმართველობა; სასტუმრო მომსახურება -                      

            ანა სვანიძე - 5 93 45 20 30

            ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) - დარეჯან ცუცქირიძე - 5 77 55 08 65

            მაია მარტიაშვილი -  5 91 51 75 73

            ქეთევან მელქაძე - 5 55 39 08 45

 • მაგისტრატურა

მანანა ბერუაშვილი - 5 51 53 60 11

თამარ მიქელაძე - 599 72 17 53

 • დოქტორანტურა 

მისამართი: ოთახი 701ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

სწავლული მდივანი: ასოც. პროფესორი ხათუნა ხარხელაური - 599 64 01 29

ლიკა ქარსელაძე - 599 17 70 79

მაკა კირვალიძე - 599 35 70 30

 • კურსდამთავრებულთა განყოფილება

მისამართი: ოთახი 700ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

მაია ზარანდია - 551 53 98 58

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მისამართი: ოთახი 709ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ბელა გოდერძიშვილი - 599 44 20 21

თამარ ბერიძე - 599 22 00 54

თამარ დევიძე - 551 17 32 88

 • სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისი

მისამართი: ოთახი 707ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

დავით ფოდიაშვილი - 579 78 02 73

ლუდმილა კვეკვესკირი - 551 59 48 58

 • სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი

მისამართი: ოთახი 719ბ,   VI სასწავლო კორპუსი;

ლევან კალანდია - 558 78 19 63

 • მენეჯერის სამსახური:

მისამართი: ოთახი 708ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ზაალ გეწაძე - 598 72 07 70

ირაკლი კასრაძე - 599 53 32 99

 • ბიბლიოთეკა

მისამართი: ოთახი 704ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

თამარ ჭეჟია - 577 92 60 88

 • ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი

მისამართი: ოთახი 712ბ,   VI სასწავლო კორპუსი;

მაია სირაძე - 551 53 53 75

 • საბუღალტრო აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის დეპარტამენტი

მისამართი: ოთახი 701ბ,   VI სასწავლო კორპუსი;

ელდინო კირვალიძე - 595 44 77 62

 • ტურიზმის და მარკეტინგის დეპარტამენტი

მისამართი: ოთახი 713ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ნინო ბობოხიძე - 599 14 98 89

 • საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი

მისამართი: ოთახი 106ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

ანა ჩიკვაიძე - 593 31 11 12

ნონა გურგენიძე - 597 78 04 78

 • საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

მისამართი: ოთახი 131ა,   VI სასწავლო კორპუსი;

რუსუდან ექვთიმიშვილი - 593 74 24 80