სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი

ა. სიჭინავა (მთავარი რედაქტორი)

ს. ვეშაპიძე (მთავარი რედაქტორის მოადგილე)

ა. ქუთათელაძე (ელექტრონული ვერსიის ტექნიკური რედაქტორი)

თ. ლომინაძე (ელექტრონული ვერსიის რედაქტორის მოადგილე)

 

 სარედაქციო კოლეგია:

გ. აბდუშელიშვილი, მ. ბილინსკა (უკრაინა), ზ. გასიტაშვილი, ი. გაბისონია, ჯ. გახოკიძე, ა. გლუშეცკი (რუსსეთი), რ. გინევიჩუსი (ლიეტუვა), დ. გურგენიძე, შ.ვეშაპიძე, რ. ვინთერი (შვეიცარია), დ. თავხელიძე, დ. იაკობბიძე, კ. ისაევა (ყაზახეთი), რ. შენგელია, ი. კვესელავა, მ. ტემერბაევა (ყაზახეთი), ე. ლობანოვა (რუსეთი), შ. ლომინაშვილი, თ. მერკულოვა (უკრაინა), ტ. კასიანენკო (რუსეთი), ი. კუტუბიძე, ვ. მინასიანი (რუსეთი), ვ.ნავიცკასი (ლიეტუვა), ლ. ნაზარკო (პოლონეთი), ჯ. ნაზარკო (პოლონეთი), მ. ოსინსკა (პოლონეთი), მ. პისანნიუკი (მოლდოვა), მ. რაუდიარვუ (ესტონეთი), დ. სეხნიაშვილი, ა. სილაგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ლ. ქარჩავა, გ.ღავთაძე, მ. ჩიქავა.

 

ISSN 1512-1538

ყოველ კვარტალური გამოცემა 2011 წლიდან დღემდე

 

ჟურნალის ანოტაცია:

Google-ში თემატური ძიებისას ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ შედის ძიების შედეგების პირველ ხუთეულში www.Business-Engineering. bpengi.com.

ჟურნალის „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ დასახელება არ იმეორებს სხვა ჟურნალების დასახელებას.

ჟურნალის ყველა ნომერში მოცემულია რედკოლეგიის წევრების სახელი, გვარი და ქვეყანა, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ.

აღნიშნულია, რომ ჟურნალი რეცენზირებადი და რეფერირებადია, აღწერილია პროცესი, არსებობს პოლიტიკა, რომელიც ჟურნალის ფიზიკური ვერსიის  გარდა, ვებ-გვერდზეც  დევს.

ჟურნალი მკაფიოდ უჭერს მხარს ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკას (ქმედებებს რედაქტორთა, ავტორთა და რეცენზენტთა პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში).

ჟურნალის „ბიზნეს-ინჟინერინგის“ ვებ-გვერდი სრულყოფილია და აქვს ფუნქციონალური დატვირთვა - აქ განთავსებულია ჟურნალის ყველა ნომერი და ხელმისაწვდომია სრული ინფორმაცია ჟურნალზე, მოხერხებულია ნავიგაცია და  საძიებო სისტემა.

ჟურნალში აღნიშნულია მისი ბიზნეს-მოდელი. აღნიშნულია, რომ ჟურნალი ფასიანია, და შემოსავლის წყარო საავტორო გადასახადია,  მოცემულია ინსტიტუციური და საორგანიზაციო მხარდაჭერა და სხვ.

ჟურნალის ვებ-საიტზე დევს აბსოლუტურად ყველა ნომერი, გამოცემების არქივი და სტატიების სრულ ტექსტები ღიად არის ხელმისაწვდომი.

ჟურნალში „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ მკაფიოდაა აღნიშნული გამოცემების პერიოდულობა, რომ ის არის ყოველკვარტალური ჟურნალი, რასაც მკაცრად იცავს ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია წლების განმავლობაში.

ჟურნალის ვებ-გვერდზე მკაფიოდაა აღნიშნული ავტორის მიერ გადასახდელი თანხის რაოდენობის გაანგარიშების წესი, რაც დამოკიდებულია გვერდების რაოდენობაზე.

ჟურნალის ყველა ნომერი იძლევა ინფორმაციას საავტორო უფლებებისა და ლიცენზირების შესახებ და ეს ინფორმაცია პირველივე გვერდზეა განთავსებული, აგრეთვე, ჟურნალის ვებ-გვერდზე.

ჟურნალი ინდექსირებულია პუბლიკაციების მონაცემთა ბაზა www.techinformi.ge.

ჟურნალი ყველა ინტერნეტ-მომხმარებელს  სთავაზობს   გამოქვეყნებულ სტატიებზე სრულ ხელმისაწვდომობას.

ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ გამოდის 2011 წლიდან და უამრავი სტატიაა მასში უკვე გამოქვეყნებული.

გამომცემელი შედის თემატური ძიების (Google-ში) შედეგების  პირველ ხუთეულში.

ჟურნალის ყველა ნომერში გამომცემელი მკაფიოდ განსაზღვრულია, არსებობს მისი საკონტაქტო ინფორმაცია, ნათელია ვინ ფლობს ჟურნალს და წარმართავს მის საქმიანობას.

ჟურნალის ყველა ნომრის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ მისამათზე:

www.Business-Engineering.bpengi.com

ჟურნალი დარეგისტრირებულია საძიებო სისტემაში GOOGLE SCHOLAR: http:scholar.bpengi.com

1.03.22 წელს ჟურნალ "ბიზნეს-ინჟინერინგს" მიენიჭა: ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი - DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0538

 

 

 

ელექტრონული ფოსტა: info@brengi.com        

E-mail: info@brengi.com        

გავრცელება: ჟურნალი დარეგისტრირებულია საძიებო სისტემაში GOOGLE SCHOLAR: http://scholar.brengi.com

DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0538

ჟურნალის მოძიება: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა სა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა