სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

English  
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2013 – N 3(16)    სტატიები

2013 – N 2(15)    სტატიები

2013 – N 1(14)    სტატიები

2012 – N 2(13)    სტატიები

2012 – N 1(12)    სტატიები 

2011 – N2(11)    სტატიები

2011 – N1(10)    სტატიები

2010– N2(9)    სტატიები

2010 – N1(8)    სტატიები

2009– N2(7)     სტატიები

2009 – N1(6)    სტატიები

2008 – N2(5)    სტატიები

2008 – N1(4)    სტატიები

2007 – N2(3)    სტატიები

2007 – N1(2)    სტატიები

2006 – N1         სტატიები