სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრი


კონტაქტი

0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 75

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
III სასწავლო კორპუსი, III სართული, ოთახი 317

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის

სტუდენტუ   რი სერვისების ცენტრის უფროსი

მამუკა ჯმუხაძე


0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 / 7030

სტუდენტური სერვისების ცენტრის უფროსი 
ლევან ფიფია, მობ.: 555 799 900
pipia@gtu.ge