სტუ

დეკანი

პროფესორი ანზორ აბშილავა
ტელეფონი: 2 77 11 11  (74 00)
ელ ფოსტა: a.abshilava@gtu.ge