სტუ

ხელმძღვანელი

პროფესორი შალვა კელეპტრიშვილი
ტელეფონი: 2 77 11 11  (74 03)
ელ ფოსტა: sh.keleptrishvili@gtu.ge  

სპეციალისტები:

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მაია სურამელაშვილი
ტელეფონი: 2 77 11 11  (74 03)
ელ ფოსტა: m.suramelashvili@gtu.ge

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნანა იკოშვილი
ტელეფონი: 2 77 11 11  (74 03)
ელ ფოსტა: n.ikoshvili03@gtu.ge