სტუ

ფიზიკური მისამართი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

III სასწავლო კორპუსი, III სართული, ოთახი 306

0175. თბილისი, კოსტავას 77,საფოსტო მისამართი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

0175. საქართველო. თბილისი. მ. კოსტავას 77,