სტუ

გიორგი თათულაშვილი - მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტზე ჩაირიცხა 2022 წელს, არის სტუ-ის თეატრ-სტუდია ,,მოდი - ნახე’’-ს აქტიური წევრი. ფაკულტეტის აქტივისტებთან ერთად მონაწილეობს ოღებს ყველა კულტურულ ღონიძიებაში.