სტუ
01

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი ინოვაციურია

სტუ-ის მთის მდგრადი ფაკულტეტი მთის პრობლემების სწავლების მიმართულებით აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალური აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და კავკასიაში პირველი ტრანსდისციპლინარული ფაკულტეტია; შეიქმნა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის N 751 განკარგულების ''ბ'' პუნქტის თანახმად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს (2020 წლის 03 აპრილის N 01-05-04/72 და 2021 წლის 7 დეკემბრის N01*05*02/36 ოქმის საფუძველზე) დადგენილებით. პირველი შევსება 2021 წელს მიიღო და სტუდენტების მზარდი რაოდენობით გამოირჩევა. დღეისათვის ახალგაზრდა ფაკულტეტზე 250-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.

2024 წლის 12 მარტს ფაკულტეტი საერთაშორისო ალიანსის “მთის პარტნიორობის” - Mountain Partnership წევრი გახდა, რას სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს სხვადასხვა შესაძლებლობებს სთავაზობს

02

თანამედროვე საგანმანათლებლო და პრიორიტეტული პროგრამები

მთის მდგრად ფაკულტეტს აქვს თანამედროვე ტრანსდისციპლინარული საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება (კვალიფიკაცია გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრი)
  • მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი
  • მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა (კვალიფიკაცია-მენეჯმენტის ბაკალავრი)
  • ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა (ინჟინერიის ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში))

ფაკულტეტის ოთხივე საბაკალავრო პროგრამა სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულია, როგორც პრიორიტეტული პროგრამები ზემოჩამოთვლილი აკრედიტირებული საბაკალავრო პროგრამები უზრუნველყოფენ მაღალი დონის, კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა მთის მდგრადი გარემოს მცდოდნე ექსპერტ სპეციალისტების მომზადებას. სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე.

03

სასწავლო პროცესს პროფესიონალები წარმართავენ

კვალიფიკაციის, დიდი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესორ- მასწავლებლები უძღვებიან.

04

მაღალი ხარისხის ინოვაციური განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობა

ფაკულტეტი თანამშრომლობს წარმატებულ ბიზნეს-ორგანიზაციებსა და დამსაქმებელ სახელმწიფო, კერძო, და არასამთავრობო სექტორთან. მათ შორის დაცული ტერიტორიების, გარემოს ეროვნულ, კურორტების განვითარების და სოფლის განვითარების სააგენტოსთან, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან. მათთან პარტნიორული ურთიერთობა მაღალი ხარისხის ინოვაციური განათლების მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

05

ფაკულტეტის თანამშრომლობა მთავრობის ადმინისტრაციასთან

ფაკულტეტი ჩართულია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ რეგიონალურ ღონისძიებებში - „მთის დღეები“; მიმდინარე წელს ფაკულტეტმა მონაწილეობა მიიღო ორ რეგიონალურ სამთო ღონისძიებაში სლოგანით „ამოდი მთაში“ (იმერეთი - გორდი და მესტია - უღვირის ტბა)

06

ფაკულტეტის თანამშრომლობა მუნიციპალურ სტრუქტურებთან

ფაკულტეტს ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები აქვს ხაშურისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტებთან, რომლებიც მთის სტატუსის მქონე დასახლებების სიმრავლით გამოირჩევა; პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები მუნიციპალიტეტების ფერმერულ მეურნეთა ბაზაზე სამეცნიერო-კვლევით აქტივობებს ახორციელებენ. იგეგმება თანამშრომლობის გაღრმავება შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან; დაგეგმილია კონფერენციების, ფორუმებისა და მრგვალი მაგიდების, ორგანიზება მთიანი რეგიონების მუნიციპალიტეტებში, სადაც წარმოდგენილი იქნება სამეცნიერო ექსპერიმენტების შედეგები და მთიან რეგიონებში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების სამომავლო ტენდენციები.

07

ფაკულტეტის თანამშრომლობა საჯარო სკოლებთან

ფაკულტეტი თანამშრომლობს წალკის, ყაზბეგის, სამტრედიის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, ახალციხის მუნიციპალიტეტების საჯარო/ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან; მათთან ერთად მონაწილეობს სხვადასხვა აქტივობებში და უზრუნველყოფს მომავალი თაობის დაინტერესებას მდგრადი განვითარების საკითხებითა და მთის პრობლემატიკით. ფაკულტეტი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები მდგრადი განვითარების მიზნით ერთობლივ საპილოტე სასწავლო პროგრამებს განახორციელებენ.

08

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ფაკულტეტი თანამშრომლობს მთის საკითხებით დაინტერესებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან (იტალიისა და ავსტრიის საელჩოები); კოლაბორაციაშია მსოფლიოს ცნობილ კვლევით ცენტრთან „UNIMONT” (მილანის უნივერსიტეტი, იტალია), შოტლანდიის მაღალი მთებისა და მყინვარების უნივერსიტეტთან (UHI, შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი) და ბუნებრივი რესურსების და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან (BOKU, ვენა, ავსტრია); დაწყებულია ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების, საერთაშორისო თემატური კონფერენციების, სემინარებისა და ვებინარების ჩატარება; იგეგმება ერთობლივი სასწავლო საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამების შექმნა, რომლის პრცენდენტია UNIMONT” -თან ერთად CIF საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში ერთობლივი სამაგისტრო ინგლისურენოვანი პროგრამას შემუშავება. ასევე, აღსანიშნავია ფაკულტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასაწვლებლების აქტიური ჩართულობა ERASMUS+ გაცვლით პროგრამებში.

09

სტუდენტური ცხოვრება და აუდიტორიის გარე აქტივობები

მრავალფეროვანი და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება, დატვირთული ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციებით, სტუდენტური პროექტებით, სეზონური სკოლებით, კულტურულ-შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებებით. სტუდენტთა საველე გასვლები ხორციელდება თბილისის შემოგარენში (ვერის ხეობა), ხაშურისა, დუშეთის, ყაზბეგისა და თიაეთის მუნიციპალიტეტებში. ვაჟა-ფშაველა მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის სულიერი გზამკვლევია. ფაკულტეტი ყოველწლიურად 14 ივლისს მონაწილეობს ღონისძიებაზე - ვაჟაობა და მთისადმი მიძღვნილ თემატურ, ინოვაციურ საკითხების პრეზენტაციას წარმოადგენს, ასევე, იმავე დღეს ფაკულტეტის კურსადამთავრებულები პატივს მიაგებენ მის მარადიულ ხსოვნას, როგორც მთაწმინდაზე, ისე მის მშობლიურ სოფელ ჩარგალში.

10

ახალგაზრდა ფაკულტეტის ამბიციური მიზნები

უნივერსიტეტის რექტორატის გადაწყვეტილებით მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტს უახლოეს მომავალში შესაძლებლობა ექნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის - ცემისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ფარავნის ტერიტორიაზე არსებული საუნივერსიტეტო ბაზები გამოიყენოს სტუდენტთა, საველე-სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი თემატური მეცადინეობებისა და, ასევე, შესაძლებელია გაიმართოს ყოველწლიური მთის საერთაშორისო დღის - 11 დეკემბრის აღსანიშნავი თემატური სხვადასხვა ლოკალური თუ საერთაშორისო ღონისძიებები (კონფერენციები, ფორუმები, სეზონური სკოლები)