მაგისტრატურა

ყურადღება! - დამატებითი მიღება სტუ-ში 2016/2017 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე ცხადდება დამატებითი მიღება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე, 2016/2017 სასწავლო წლისათვის


2016-17 სასწავლო წლისათვის ფაკულტეტების სამაგისტრო პროგრამებზე სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩატარების განრიგი


2016/2017 სასწავლო წელს სტუ-ს მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2016/2017 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვასთან დაკავშირებით

განცხადების ფორმა


ბანერები