11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

დოქტორანტის
სახელი, გვარი

ხელმძღვანელი

თარიღი

თემის დასახელება

გიორგი ანთია ელიზბარ ელიზბარაშვილი 20.02.2019 კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკროციკლური აზომეთინების სინთეზში
ნინო ჭელიძე ელიზბარ ელიზბარაშვილი 27.02.2019 ახალი ტეტრაკის აზონაერთების სინთეზი 20-წევრიანი აზომეთინური მაკროციკლის საფუძველზე