11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

დოქტორანტის
სახელი, გვარი

ხელმძღვანელი

თარიღი

თემის დასახელება