განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

   

დოქტორანტის    

სახელი, გვარი 

ხელმძღვანელი  

თარიღი    

თემის დასახელება  

   

ნინო დარახველიძე

პროფ.  ზვიად კოვზირიძე, პროფ. ნათელა ნიჟარაძე

06/10/2016   

Si-Al-O-N სისტემაში მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების მიღება და თვისებების შესწავლა

   

მანუჩარ მესხიძე

პროფ.  მარიამ ხომასურიძე, პროფ. ზურაბ გელიაშვილი

07/10/2016   

ღვინის კომპოზიციაზე მოქმედი ფაქტორების იდენტიფიკაციით, სხვადასხვა ენდემური ყურძნის ჯიშებიდან ფენოლური ნაერთებით მდიდარი ღვინოპროდუქციის დამზადება

   

ლაშა ჭკუასელი

პროფ.  მარიამ ხომასურიძე, პროფ. ზურაბ გელიაშვილი

07/10/2016   

თეთრი ღვინის ოქსიდაციის პრევენცია და დაჟანგული ღვინის ანტიოქსიდანტებით და სხვადასხვა მასალით დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგია

   

გიორგი ბიბილეიშვილი

პროფ. ნინო მუმლაძე