14 მარტ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!

აირჩიეთ ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერისათვის საჭირო საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამები:
1. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია.
2. მეტალურგია;
3. მასალათმცოდნეობა

რადგან .....
იხილეთ ვრცლად
სიახლეების სრულად ნახვა

ეთიკის კომისია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე


ლომსაძე ზურაბ


კომისიის წევრები

გვარი , სახელი თანამდებობა ტელ ელ-ფოსტა
გვერდწითელი ლეილა 67-26 l.gverdtsiteli@gtu.ge
მაისურაძე მამუკა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 66-42 m_maisuradze@gtu.ge
ნოზაძე დავით dnozadze@gtu.ge
ხუციშვილი მალხაზ m.khutsishvili@gtu.ge
მჭედლიშვილი გიორგი 61-00 g.mchedlishvili@gtu.ge