სიახლეების სრულად ნახვა

კომპიუტერული ცენტრი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი

კომპიუტერული ცენტრის უფროსი


გაიხარაშვილი გიორგი