სიახლეების სრულად ნახვა

მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი  • მასალათმცოდნეობა 
  • სამსხმელო წარმოება და ახალი ტექნოლოგიური პროცესები 
  • შავი ლითონების მეტალურგია 
  • ლითონთა წნევით დამუშავება 
  • ფერადი ლითონების მეტალურგია 
  • საშემდუღებლო წარმოება