სტუდია არქიტექტურის პოეტიკა | Studio Poetics of Architecture

შოთა ბოსტანაშვილის სტუდია სახელოსნო ”არქიტექტურის პოეტიკა” დაარსდა 1990 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე.


არქიტექტურის პოეტიკა სადღეისოდ დაინტერესებულია მეტაკულტურული რეფლექსიების სივრცით და ხუროთმოძღვრების ისტორიის კრიტიკული წაკითხვის პრაქტიკით აზროვნების სტერეოტიპის დასაძლევად.

Studio workshop Poetics of Architecture was founded in 1990 by prof. Shota Bostanashvili at the Faculty of Architecture, Georgian Technical University


At present the Poetics of Architecture is interested in metacultural reflections and in praxis of critical reading of history of architecture, in order to overcome stereotypical thinking.

news


არქიტექტურის პოეტიკის მეცადინეობა ტარდება სტუ-ში


მიმდინარეობს ახალ გვერდზე მუშაობა


Logo Logo Logo