საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გ. ნიკოლაძის მედალი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში დაწესებულია გამოჩენილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედალი, რომელიც დიდი საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭებათ უნივერსიტეტის თანამშრომლებს ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სასწავლო-აღმზრდელობითი, მეცნიერული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის. გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედალი შეიძლება მიენიჭოს საქართველოსა და სხვა ქვეყნის თვალსაჩინო მეცნიერს, სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეს.