სტუ

ლაბორატორია №819 - ციფრული რელეური დაცვის ლაბორატორია. აღჭურვილია 3 თანამედროვე სტენდით.

ლაბორატორიული სამუშაოების მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს ელექტროსისტემაში რელეური დაცვის დანიშნულება და სახეები, ამ დაცვების მუშაობის ძირითადი მექანიზმი, ელექტროობიექტების დაცვების სქემები და მოქმედების პრინციპები